blog stats
logo

White Elephants – Haifa City

Old Egged Building – בניין אגד הישן

Leonardo Plaza – מלון מרידיאן – לאונרדו פלאזה

Sammy Ofer Stadium – אצטדיון סמי עופר