blog stats
logo

Tag : אמנות דיגיטלית

אמנות דיגיטלית

הרעיון של אמנות דיגיטלית פותח בשלהי המאה ה-20, עם התפתחותם של המחשבים הביתיים.
החלוצים בכל הקשור לאמנות דיגיטלית הם מספר יוצרים שעוסקים בתחומים אחרים כמו, מתמטיקה, טכנולוגיה ומדע. האמן הבריטי הרולד כהן (1928 – 1987), חי בארצות הברית ועסק בעיצוב ובניית רהיטים. כהן התמודד עם סוגויות מדעיות והשלכותיהם על האמנות. כהן היה הראשון ליצור אמנות מחשב, או כמו שנקרא להם היום – אמנות דיגיטלית. כהן החל לפתח תוכנות מחשב שיוכלו ליצור אמנות מסוג זה.